Selecteer een pagina

Initiatiefnemers

Hans Ligtermoet

Het Nationaal Platform Vrijwilligers Evenementen is een initiatief van Hans Ligtermoet. Hans is negen jaar werkzaam geweest als directeur van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM). Binnen de VVEM zijn dé professionals voor de grote publieksevenementen vertegenwoordigd, denk aan grote landelijke festivals als Lowlands, Zwarte Cross, Concert at Sea, locaties als een Arena, Gelredome, HMH en de Ziggo Dome. Maar denk ook aan leveranciers als tentenbouwers, licht en geluid, beveiligers et cetera.

Daarnaast is Hans dertien jaar werkzaam geweest als branchevertegenwoordiger voor de sportieve evenementen en als adviseur voor gemeenten wat betreft recreatieve gebiedsontwikkeling. Verder is hij initiatiefnemer en medebestuurder geweest van de EU koepelorganisatie voor de Outdoor (EC-OE) en heeft hij gewerkt aan internationaal gewaardeerde en erkende opleidingen en veiligheidsnormeringen binnen de outdoorwereld. Verder is hij mede initiatiefnemer van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en het Keurmerk Veilig & Schoon binnen de zwembadbranche. Van 2008 tot 2016 was hij lid van de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd (Gastvrij Nederland).

Hans Ligtermoet over NPEV: “Uiteraard ga ik dit platform niet alleen organiseren. Ik wil graag de kartrekker zijn van dit initiatief samen met een aantal professionals uit de evenementensector. In de afgelopen jaren heb ik samen met de leden van de VVEM actief gewerkt aan een steeds beter en veiliger ondernemersklimaat voor de serieuze professionals in de evenementensector. Gemeenten en professionals zijn al goed op weg naar veilige en duurzame evenementen. Ik denk dat het nu ook tijd wordt om aandacht te schenken aan de duizenden vrijwilligers die evenementen organiseren of meewerken aan de organisatie van een evenement. In het kader van de participatiemaatschappij en de WMO is de inschatting dat het aandeel van deze vrijwilligers in de toekomst steeds groter wordt. Deze vrijwilligers missen een betrouwbaar netwerk van gekwalificeerde leveranciers, ondersteuning bij verzekeringen, ondersteuning bij het inschatten van de risico’s et cetera. Daarom is het van groot belang deze vrijwilligers extra te ondersteunen.”

Comité van aanbeveling

Momenteel wordt er gewerkt aan een comite van aanbeveling.

Hans Ligtermoet
Initiatiefnemer
hans@npev.nl
06-51258967

Onze visie

Veel evenementen worden georganiseerd door vrijwilligers en amateurs met (latente) behoefte aan kennis om een evenement haalbaar, veilig en volgens de wet te organiseren.

Onze missie

Het NPEV biedt kennis en tools om het organiseren van een evenement voor de vrijwilliger veiliger en makkelijker te maken en de lokale overheid te ontlasten bij de vergunningaanvraag.