Selecteer een pagina

Nationaal Platform Evenementen Vrijwilligers

 

Evenementen Vrijwilligers

Jaarlijks worden een groot aantal evenementen in ons land georganiseerd. Denk aan een kidsrun, ringsteken, bloemencorso, discoavond, springkussens, etc. 85% van de evenementen wordt georganiseerd door vrijwilligers. Deze evenementen geven een sterke binding onder de inwoners en trekken soms van heinde en verre mensen aan. Het geeft de gemeente aanzicht en uitstraling – ten minste… als het evenement goed verloopt. Hoe weet je als gemeente dat de vrijwilligers, veelal goedbedoelde amateurs die dat naast hun werk doen, het evenement goed te organiseren? Houden de vrijwilligers zich aan de wet- en regelgeving en weten zij welke wetten van toepassing zijn op het evenement? Zijn de bevoegde instanties geïnformeerd? Zijn de risico’s in kaart gebracht?

Evenementenhelpdesk

NPEV heeft het initiatief genomen een tool te laten ontwikkelen om vrijwilligers te ondersteunen bij het organiseren van evenementen: de evenementenhelpdesk. De evenementenhelpdesk is een digitaal platform bedoeld voor vrijwilligers. De evenementenhelpdesk biedt vrijwilligers alle achtergrondinformatie die nodig is bij het organiseren van evenementen. Hierdoor kan de vrijwilliger slagvaardig te werk gaan en weet de gemeente dat de vrijwilligers over de benodigde informatie beschikken.

Hoe gaan we dit platform een meerwaarde geven?

Wij willen dit realiseren door het aanbieden van concrete diensten, zoals:

  • Oplossingen voor het verzekeringsvraagstuk aanbieden. Wat is de aansprakelijkheid voor een vrijwilliger? Wat dekt de vrijwilligers verzekering van de gemeente en wat niet?
  • Kennisdeling door het bieden van een forum
  • Eerste risicoscan bij het aanvragen van vergunningen
  • Aanbod van gekwalificeerde leveranciers in kaart brengen
  • Het organiseren van workshops/ informatiemiddagen

Verder worden vrijwilligers op een eenvoudige manier gewezen op wet- en regelgeving, zoals:

  • Zaken rond de belastingdienst
  • Afdragen van auteursrechten (BUMA,SENA, VIDEMA etcetera)
  • Voorlichting geven over gezondheidsvraagstukken (drugsgebruik, Drank- en Horecawet)